Serveis i projectes

Des de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) fa 30 anys que treballem per a les persones amb cardiopatia o altres patologies del cor i les seves famílies.

5.138 persones beneficiàries
12.525 accions de suport psicosocial

*Dades de la memòria de l’any 2023
  • Atenció psicosocial i acompanyament a les persones amb cardiopatia congènita, les seves famílies i els professionals que hi intervenen al llarg de les diferents etapes evolutives.
  • Impulsar projectes i serveis d’integració de persones amb cardiopaties congènites en els diferents àmbits de la societat (educatiu, laboral, lúdic…).
  • Informar, difondre i sensibilitzar a la societat sobre les cardiopaties congènites.
  • Promoure iniciatives d’investigació sobre les cardiopaties congènites i les seves repercussions.
  • Formar i fomentar el voluntariat com a forma de col·laboració.
  • Vetllar per aconseguir l’aplicació efectiva dels drets dels infants hospitalitzats (recollits en la Carta Europea dels Drets dels Infants Hospitalitzats).

Serveis i projectes a infants i adolescents amb cardiopatia i les seves famílies

Voluntariat

Formació i gestió de persones voluntàries per cobrir tasques tan diverses com: atenció hospitalària, suport a domicili, actes de sensibilitat, de captació de fons o administratives.

Recerca

Des dels seus inicis, l’equip de l’AACIC va detectar que hi havia molt poca literatura pel que fa a l’impacte de la malaltia en el dia a dia dels infants i adolescents. Tota la recerca que promovem va encaminada a aquest objectiu.

Sensibilització, participació i captació

Totes les accions, campanyes i actes solidaris que duem a terme es fonamenten en tres pilars: sensibilització, participació i captació de fons. Les campanyes marquen el ritme anual de la nostra tasca i els actes, excepte la Gran Festa del Cor, van sorgint durant l’any gràcies a la participació dels socis i sòcies o persones vinculades a l’entitat.