Projecte Activitat física i adaptació al medi

Tots sabem que la pràctica regular d’exercici físic contribueix a una millor qualitat de vida i millora de la salut física i psicològica.