Projecte Activitat física i adaptació al medi

Tots sabem que la pràctica regular d’exercici físic contribueix a una millor qualitat de vida i millora de la salut física i psicològica.

És important que la prescripció d’exercici sigui individualitzada i elaborada tenint en compte les característiques de cada infant. És per això que des de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) impulsem les proves d’esforç als infants que tenen una cardiopatia congènita i els fem un estudi individual per tal que l’activitat física que realitzin tingui garanties d’èxit i, sobretot, d’idoneïtat i seguretat.

Aquesta activitat física es fa a qualsevol àmbit: escolar, lúdic, laboral, esportiu… Per exemple, quan un nen o una nena comença a l’escola, els mestres tenen molta por que en les activitats habituals del centre li pugui passar alguna cosa.

Davant els resultats de les proves d’esforç funcionals, sovint s’han de fer adaptacions de l’activitat física segons la capacitat funcional i així evitar riscos importants per a la salut i poder gaudir de l’exercici i activitat física.

Des de l’any 2004, les proves d’esforç funcionals es realitzen a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i a l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona. Totes les proves es fan sempre amb el vist-i-plau del cardiòleg de referència de la persona.