Política de privacitat

del portal web de l’ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES

Previ.- Abast de la política de privacitat i tractament de dades personals

La present política sobre tractament de dades personals serà aplicable als usuaris de la web de ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES, així com a totes aquelles persones físiques que facilitin les seves dades personals a través de les vies habilitades i indicades per a això.

1.- Identitat i adreça del Responsable del Tractament

El titular i responsable del tractament a l’efecte de les Lleis de Protecció de Dades aplicables i, en concret, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), és ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES, amb C.I.F. G-60605318, amb domicili situat en Carrer Martí i Alsina, núm. 22, local. 08031, Barcelona i mail info@aacic.org

2.- Dades de contacte del DPO de ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES

En cas que desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per a formular qualsevol reclamació, consulta o dubte en matèria de protecció que vostè ostenti en qualitat d’interessat, enviï’ns un correu electrònic a: dpo@aacic.org

3.- Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que es disposa pel RGPD, altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

4.- Tractament de les dades i la seva confidencialitat

ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES l’informarà sempre sobre quines dades són d’obligatori emplenament i necessaris per al compliment de les finalitats que més endavant es detallen.

Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per Vostè- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per Vostè a través del present Lloc web.

No obstant això, se li adverteix i informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES no podrà tenir-se per responsable de tals pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o a la descàrrega per Vostè de continguts des del Lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari).

5.- Dades personals

Fan referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-li (per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional d’identitat o D.N.I.). Les Dades Personals inclouen informació tal com el correu electrònic / adreces postals particulars / telèfon mòbil, contingut generat per l’usuari, entre altres. També podria incloure identificadors numèrics únics com l’adreça IP del seu ordinador o l’adreça MAC del seu dispositiu mòbil, així com també la informació que obtenim a través de cookies.

6.- Recollida de dades personals i finalitats del tractament

Podem recaptar o rebre les seves dades a través del nostre lloc web mitjançant el corresponent formulari de contacte per exemple. Per a això, en alguns casos Vostè ens facilita directament les seves dades (quan per exemple posa en contacte amb nosaltres) i, en altres casos els recaptem nosaltres (quan per exemple usant cookies per a comprendre com usa el nostre lloc web).

Trobarà més detall i informació a través de la següent taula i els seus corresponents epígrafs en els termes del RGPD:

epígrafs en els termes del RGPD

Ens comprometem a protegir les seves dades personals i a prendre totes les precaucions raonables per a fer-ho. Exigim contractualment que els tercers de confiança que manegen les seves dades personals facin el mateix.

Sempre fem el nostre millor esforç per a protegir les seves dades personals i una vegada que hem rebut la seva informació personal, utilitzem procediments estrictes i funcions de seguretat per a tractar d’evitar l’accés no autoritzat. Com la transmissió d’informació a través d’Internet no és completament segura, no podem garantir la seguretat de les seves dades transmeses al nostre lloc. Per això, qualsevol transmissió és sota el seu propi risc.

7.- Transferència en circumstàncies especials

Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d’actius substancial, reorganització, transformació o liquidació del lloc web http://www.aacic.org del qual és titular actualment ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada en aquest Lloc a una o més parts rellevants adquirents, comunicant-li per a això el canvi de responsable de les seves dades.

8.- Condicions d’ús del lloc web

El present lloc web conté material elaborat per ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES amb finalitats merament informatius. La informació inclosa en el lloc web no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament professional i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se d’aquesta.

ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES es reserva el dret de modificar, desenvolupar i/o actualitzar el contingut d’aquesta web, el present Advertiment Legal així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicables a la present web sense necessitat de notificació prèvia.

9.- Propietat intel·lectual

Tot el contingut de la present pàgina Web, inclosos els textos, marques, signes distintius logos, imatges, gràfics i dissenys, són propietat de la ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual.

En cap cas l’accés al portal per part de l’usuari li atorga dret sobre aquest contingut, ni tan sols per a la seva mera reproducció per a ús personal.

10.-Enllaços

Finalment, encara que ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES facilita enllaços a pàgines Web de tercers, no es fa responsable dels continguts que es troben en aquestes pàgines Web, en la mesura en què són gestionades per tercers aliens a ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES.

Tampoc es fa responsable de les dades personals ni del tractament que es realitzi a través de les pàgines Web esmentades.

11.- Canvis en la política de privacitat

ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a recomanacions i directrius de l’Autoritat de Control pertinent. En aquests supòsits, ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES l’informarà degudament de les actualitzacions i canvis en la seva política de privacitat.