Missió, visió i valors

La nostra visió, missió i valors que encaminen els objectius i accions del nostre dia a dia estan reflectits en el nostre Pla estratègic i en tots el programes i projectes dirigits a donar resposta als reptes que ens proposem.

L’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) és una entitat declarada d’utilitat pública des del 5 de novembre de 2018.

Missió AACIC

La nostra missió consisteix a oferir resposta a les necessitats socials de les persones amb cardiopatia congènita, a les seves famílies i als professionals de la xarxa amb els que ens relacionem, afavorint el coneixement d’aquesta patologia a la societat i potenciant la recerca no clínica en les institucions, tot això garantint la sostenibilitat econòmica a través de recursos propis i/o de tercers amb els que es mantenen aliances pel desenvolupament d’activitats d’alt valor afegit.

Visió AACIC

La nostra visió és constituir-nos en el punt de referència en l’àmbit nacional i internacional per les cardiopaties congènites, utilitzant la nostra capacitat per traccionar sobre la societat i els estaments públic -privats per a donar suport, defendre i respondre sobre els interessos de les persones amb cardiopatia congènita, que se situen en el centre de totes les activitats i que reben els nostres serveis en un marc d’excel·lència, innovació i millora contínua.

Valors AACIC

  • Passió, compromís i respecte a les diferències en el desenvolupament de les nostres activitats.
  • Tolerància, reconeixement a l’altre i empatia com a norma de conducta present en les relacions amb usuaris, beneficiaris, col·laboradors,  voluntariat, proveïdors i professionals d’entitats públiques i privades.
  • Honestedat i transparència en l’exercici de les nostres funcions i en la rendició de comptes als qui ens brinden el seu suport desinteressat.
  • Eficiència en la realització d’activitats i en la consecució de resultats, fonamentada en el treball en equip i el predomini de relacions horitzontals.
  • Gestió participativa i responsable privilegiant sempre els interessos dels beneficiaris.
  • Aprenentatge conjunt, capacitació i desenvolupament del coneixement com un agregat indispensable, associat a la qualitat de les activitats que desenvolupa l’organització i al millor acompliment de professionals, col·laboradors i voluntaris.
  • Cooperació i col·laboració com a nord en les relacions amb els nostres parells i altres organitzacions i institucions vinculades al camp de les patologies congènites.
  • Estar present la perspectiva de gènere com un valor transversal inherent a l’organització.