Què són les cardiopaties?

Una cardiopatia congènita és una malformació de l’estructura del cor que apareix durant l’embaràs. Es pot començar a detectar durant la mateixa gestació, els primers anys de vida o, fins i tot, durant l’edat adulta.

Quin és el seu índex d’incidència?

Les cardiopaties congènites són el grup més freqüent dins el de malformacions congènites, afecten aproximadament 1 de cada 100 naixements. A Catalunya neixen uns 600 nadons amb cardiopatia cada any.

El 90 % dels infants amb cardiopatia hauran de ser intervinguts quirúrgicament al llarg de la seva vida una o varies vegades i uns 200 necessitaran aquesta aquesta  intervenció durant el primer any de vida.

Els avenços mèdics dels darrers anys han permès que el 95 % dels infants que neixen amb aquestes patologies arribin a l’edat adulta. L’índex de mortalitat s’ha reduït en un 5 %.

A Catalunya, actualment, hi viuen més de 40.000 persones amb cardiopaties congènites i sorgides en la infància i la joventut. Totes elles lluiten dia a dia amb el seu cor a l’hora d’estudiar, treballar, tenir parella i formar una família. La societat ha d’estar preparada per afavorir la seva integració social, educativa i laboral.

Quants tipus de cardiopatia existeixen?

Parlem de cardiopaties simples, moderades, complexes…, amb una varietat de més de 300 diagnòstics diferents que requereixen un seguiment mèdic al llarg de tota la vida i, sovint, de tractament quirúrgic.

Hi ha altres tipus de cardiopaties que no són degudes a malformacions estructurals del cor, però que poden provocar alteracions en el seu funcionament , i que es poden manifestar durant la infantesa. Dins d’aquest grup de cardiopaties hi ha les arrítmies, les miocardiopaties o les cardiopaties adquirides durant la infantesa (afectacions de vàlvules, etc.)

El trasplantament cardíac és una solució quirúrgica a algunes d’aquestes cardiopaties, cosa que farà que un grup nombrós de pacients necessitin un seguiment especialitzat al llarg de tota la vida.