Quines són les repercussions generals de tenir una cardiopatia congènita?

Molts dels infants, joves i adults que tenen una cardiopatia congènita poden presentar alguns trets característics i algunes repercussions al llarg de la seva vida.

És necessari, però, conèixer bé cada cas així com la seva evolució, els tractaments medicoquirúrgics que ha sofert, les medicacions que pren, el pronòstic de la pròpia patologia i els factors externs i psicosocials, entre d’altres.

Podem parlar de repercussions en diferents àrees del desenvolupament:

  • Àrea de desenvolupament físic.
  • Àrea de desenvolupament motriu i psicomotriu.
  • Àrea de desenvolupament del llenguatge i aprenentatges.
  • Àrea de desenvolupament psicològic.