Quines són les repercussions generals de tenir una cardiopatia congènita?

Totes les cardiopaties, ja siguin congènites, pediàtriques, familiars, elèctriques o adquirides, tenen en comú la disfuncionalitat del cor. Tot i que hi ha certes repercussions del dia a dia i vivències comunes a totes elles, cada persona és un món i cada tractament és diferent.

És necessari, doncs, conèixer bé cada cas, així com la seva evolució, els tractaments medicoquirúrgics que ha sofert, les medicacions que pren, el pronòstic de la patologia, els factors externs i psicosocials

En termes generals, podem parlar de repercussions en diferents àrees del desenvolupament:

  • Àrea de desenvolupament físic.
  • Àrea de desenvolupament motriu i psicomotriu.
  • Àrea de desenvolupament del llenguatge i aprenentatges.
  • Àrea de desenvolupament psicològic.