Què podem fer per tu?

Fa més de 25 anys que estem contacte amb persones que tenen una cardiopatia congènita, amb les seves famílies i amb els professionals que hi tenen relació al llarg de les seves vides oferint-los el nostre suport i, a la vegada, estant atents a les necessitats no resoltes i poder dissenyar nous projectes que ofereixin una resposta en la màxima qualitat i global possible.