Transparència

Un dels nostres valors com a entitat és l’honestedat i la transparència en l’exercici de les nostres funcions i en la rendició de comptes.

L’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) amb CIF G60605318, adreça de la seu central al carrer Martí i Alsina, 22, local 1, 08031 de Barcelona, està inscrita al registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 15970, en data 9 de novembre de 1994.

L’entitat és declarada d’Utilitat Pública el 5 de novembre de 2018 i dins del règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE 24-12-2002).

Delegacions de l’AACIC territorials registrades al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Delegació de Tarragona. Delegació de Lleida. Delegació de Girona.

Registres d’entitats municipals

Ajuntament de Tarragona, núm. 635. Ajuntament de Lleida, núm. 674. Ajuntament de Girona, núm. EH3169. Ajuntament de Sabadell, núm. 987. Ajuntament de Terrassa, núm. 1017. Ajuntament de Reus, núm. 388. Ajuntament de Badalona, núm. 736. Ajuntament dEsplugues de Llobregat, núm. 274. Ajuntament de Vilafranca del Penedès, núm. 537. Ajuntament de Tortosa, núm. 232. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, núm. RAE 187/23. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, núm. 583.

Certificat de transparència de l’eina d’autoavaluació TransparEnt

TransparEnt és la plataforma en línia gratuïta per l’autoavaluació en transparència i qualitat de la informació per a les organitzacions sense afany de lucre. El 30 de juliol de 2018, l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) va completar el quart esglaó d’aquesta eina d’autoavaluació de la transparència.

Certificat de transparència de l’eina d’autoavaluació TransparEnt

Pla Estratègic

Pla Estratègic 2019-2024

Pla d’Igualtat

Pla d’Igualtat

Convenis vigents

 • Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Espai d’Entitats de Salut Lleida
 • Fundació Bosch i Gimpera
 • Fundació Cinca Piqué
 • Fundació CorAvant
 • Fundació Escola d’Osteopatia de Barcelona
 • Grup de Salut i Treball Col·lectiu Ronda
 • Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
 • Institut Català de la Salut – Hospital Universitari Vall d’Hebron
 • Institut Català de la Salut – Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
 • Institut Català de la Salut – Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
 • Parc d’Atraccions Tibidabo
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Xarxa Vives d’Universitats

Consulta les memòries anuals de l’entitat

Documentació 2024

Pressupost 2024

Documentació 2023

Pressupost 2023

Documentació 2022

Pressupost 2022

Comptes anuals 2022

Documentació 2021

Pressupost 2021

Comptes anuals 2021

Documentació 2020

Pressupost 2020

Comptes anuals 2020

Documentació 2019

Pressupost 2019

Comptes anuals 2019