Transparència

Un dels nostres valors com a entitat és l’honestedat i la transparència en l’exercici de les nostres funcions i en la rendició de comptes.

A l’apartat de qui som i què fem d’aquesta web, també pots consultar les memòries anuals de l’entitat.

Documentació legal

Documentació 2020

 • Comptes anuals 2020
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions i donacions, i altres informacions)

Documentació 2019

 • Comptes anuals 2019
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions i donacions, i altres informacions)

Documentació 2018

 • Memòria d’activitats i econòmica 2018
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions, col·laboradores estratègiques i econòmiques, balanç de situació i comptes de pèrdues i guanys)

Documentació 2017

 • Memòria d’activitats i econòmica 2017
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions, col·laboradores estratègiques i econòmiques, balanç de situació i comptes de pèrdues i guanys)

Documentació 2016

 • Memòria d’activitats i econòmica 2016
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions, col·laboradores estratègiques i econòmiques, balanç de situació i comptes de pèrdues i guanys)