Transparència

Un dels nostres valors com a entitat és l’honestedat i la transparència en l’exercici de les nostres funcions i en la rendició de comptes.

L’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) amb CIF G60605318, adreça de la seu central al carrer Martí i Alsina, 22, local 1, 08031 de Barcelona, està inscrita al registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 15970, en data 9 de novembre de 1994. L’entitat és declarada d’Utilitat Pública el 5 de novembre de 2018 i dins del règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE 24-12-2002).

Delegacions territorials de l’AACIC registrades al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya:

 • Delegació de Tarragona.
 • Delegació de Lleida.
 • Delegació de Girona.

Registres d’entitats municipals als següents ajuntaments:

 • Tarragona, núm. 635.
 • Lleida, núm. 674.
 • Girona, núm. EH3169.
 • Sabadell, núm. 987.
 • Terrassa, núm. 1017.
 • Reus, núm. 388.
 • Badalona, núm. 736.
 • Esplugues de Llobregat, núm. 274.
 • Vilafranca del Penedès, núm. 537.
 • Tortosa, núm. 232.

A l’apartat de qui som i què fem d’aquesta web, també pots consultar les memòries anuals de l’entitat.

Documentació 2020

 • Comptes anuals 2020
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions i donacions, i altres informacions)

Documentació 2019

 • Comptes anuals 2019
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions i donacions, i altres informacions)

Documentació 2018

 • Memòria d’activitats i econòmica 2018
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions, col·laboradores estratègiques i econòmiques, balanç de situació i comptes de pèrdues i guanys)

Documentació 2017

 • Memòria d’activitats i econòmica 2017
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions, col·laboradores estratègiques i econòmiques, balanç de situació i comptes de pèrdues i guanys)

Documentació 2016

 • Memòria d’activitats i econòmica 2016
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions, col·laboradores estratègiques i econòmiques, balanç de situació i comptes de pèrdues i guanys)