Aventures.Cor, les colònies per a nens i nenes amb cardiopatia congènita

La nostra entitat, l’any 2006 va decidir crear unes colònies d’estiu arran de la preocupació de diverses famílies en veure que, tot i la gran oferta de lleure que hi ha a Catalunya, no hi havia projectes que acceptessin infants o adolescents amb cardiopatia congènita, ja que els seus equips de monitors no es veien preparats per atendre aquest col·lectiu.

Volem normalitzar la patologia dels nens i nenes en la seva vida quotidiana i en la del seu entorn i, d’aquesta manera, afavorir la seva inclusió. És per això que les colònies també estan obertes a germans, familiars i amics que també hi vulguin participar.

Any rere any, les colònies ha anat evolucionant i consolidant-se fins a convertir-se en un espai de trobada i intercanvi d’experiències.

L’any 2016 els participants i les famílies ens van demanar si podíem ampliar el projecte de manera que aquests infants i adolescents es poguessin trobar més sovint. És per això que des del 2017, les colònies es converteixen en les Aventures.Cor, de tal manera que se celebren tres cops l’any, coincidint amb les vacances escolars: Nadal, Setmana Santa i estiu.

A les Aventures.Cor, els i les participants viuen l’experiència d’uns dies de desconnexió enmig de la natura, es fan activitats de lleure i també s’incentiven espais per parlar de dubtes, pors i inquietuds del seu dia a dia i es comparteixen experiències viscudes. En les colònies creem un entorn de nens i nenes amb cardiopatia i sense ella perquè aprenguin a conviure, a ser respectuosos i a descobrir que totes i tots tenim les nostres possibilitats i les nostres limitacions. La clau resideix en conèixer-les.

Aquest projecte està liderat i gestionat per l’AACIC CorAvant amb la col·laboració de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, l’Hospital de Sant Joan de Déu i l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, i altres centres de referència de les cardiopaties congènites.

Objectius

  • Descobrir les capacitats, potencialitats i limitacions de cada participant i com adaptar-les a la seva vida.
  • Aconseguir que la família, sovint massa protectora, potenciï l’autonomia, el creixement fora de l’entorn familiar i el procés de socialització del seu fill o filla.
  • Oferir uns dies de respir familiar.
  • Crear un entorn de persones amb cardiopatia i sense ella per què aprenguin a conviure, a ser respectuosos i a descobrir que tots tenim les nostres possibilitats i les nostres limitacions. La clau resideix en conèixer-les.

Coneix les experiències de les Aventures.Cor

Aventures.Cor Nadal 2024
Aventures.Cor Estiu 2023
Aventures.Cor Setmana Santa 2023
Aventures.Cor Nadal 2023
Aventures.Cor Estiu 2022
Aventures.Cor Setmana Santa 2022
Aventures.Cor virtuals Nadal 2022
Aventures.Cor Estiu 2021
Aventures.Cor virtuals Setmana Santa 2021
Aventures.Cor virtuals Setmana Santa 2021
Aventures.Cor virtuals Setmana Santa 2021
Aventures.Cor virtuals Estiu 2020
Aventures.Cor Nadal 2020
Aventures.Cor Estiu 2019
Aventures.Cor Setmana Santa 2019
Aventures.Cor Nadal 2019
Aventures.Cor Estiu 2018
Aventures.Cor Setmana Santa 2018
Aventures.Cor Nadal 2018
Aventures.Cor Estiu 2017
Aventures.Cor Estiu 2017
Aventures.Cor Setmana Santa 2017
Aventures.Cor Nadal 2017