Servei d’atenció psicosocial a infants i adolescents amb cardiopatia

Conviure amb una malaltia crònica, com és una cardiopatia congènita, suposa, en un primer moment, una acceptació i, després, un treball i una capacitat d’adaptació que cal interioritzar per tal que els problemes que aquesta patologia pugui generar afectin el menys possible a la vida diària.