Servei d’atenció psicosocial a infants i adolescents amb cardiopatia

Conviure amb una malaltia crònica, com és una cardiopatia congènita, suposa, en un primer moment, una acceptació i, després, un treball i una capacitat d’adaptació que cal interioritzar per tal que els problemes que aquesta patologia pugui generar afectin el menys possible a la vida diària.

Quan qui està malalt és un infant o adolescent cal que pugui comptar amb el suport d’un/a professional que pugui acompanyar-lo en aquest procés d’acceptació, l’ajudi a superar les dificultats amb què s’anirà trobant en el seu dia a dia, i li ofereixi recursos que l’ajudin a adaptar-se a portar un estil de vida que l’ajudi a disminuir i eliminar possibles situacions de risc que poden estar relacionades amb la seva cardiopatia.

Els nens i nenes tenen una força enorme per superar situacions molt crítiques que als adults, sovint, ens semblen insuperables. A l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) ho veiem cada dia.

Des de l’AACIC, a més de donar informació sobre la cardiopatia, assessorament, acompanyament i suport emocional en les diferents etapes de diagnòstic, cirurgia, tractament i adaptació a la vida quotidiana de manera individualitzada i personalitzada.

Durant l’any 2024, el servei d’atenció psicosocial a infants i adolescents amb cardiopatia rep el finançament de

Generalitat de Catalunya
CaixaBank
Fundación Once