Servei d’assessorament i formació per a professionals dels àmbits educatiu i psicosocial

En moltes ocasions, l’equip docent de les escoles té por de tenir un/a alumne/a que té problemes de cor.