Servei d’assessorament i formació per a professionals dels àmbits educatiu i psicosocial

En moltes ocasions, l’equip docent de les escoles té por de tenir un/a alumne/a que té problemes de cor.

El fet de poder-los donar informació i assessorament sobre la malaltia i els aspectes que han de tenir en compte, els tranquil·litza i, a la vegada, els ajuda a saber com intervenir en cada situació. Aquesta comprensió també millora la integració del nen o la nena amb cardiopatia amb la resta de companyes i companys de classe.

Alguns dels moments que són més susceptibles per a la intervenció de les professionals de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) són: l’entrada a l’escola (I3), canvis d’escola, canvis d’etapa (d’infantil a primària, de primària a secundària) i quan el nen o la nena té necessitats educatives especials.