Servei d’atenció psicosocial a famílies que tenen un fill o una filla amb cardiopatia

Des de fa uns anys, les cardiopaties congènites complexes ja es diagnostiquen durant l’embaràs.