Servei d’atenció psicosocial a famílies que tenen un fill o una filla amb cardiopatia

Des de fa uns anys, les cardiopaties congènites complexes ja es diagnostiquen durant l’embaràs.

En el moment del diagnòstic i la intervenció quirúrgica, les professionals de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) estem al costat de les famílies per donar-los suport, contenció, acompanyament i ajudar-les a tenir una actitud positiva davant la situació d’estrès, ansietat i por que suposa una intervenció quirúrgica i l’ingrés hospitalari d’un fill o filla.

Després de la primera etapa de diagnòstic i d’intervenció quirúrgica, seguim al costat de la família per donar resposta a les diferents necessitats que vagin sorgint després de les hospitalitzacions: tornada a casa, incorporació i adaptació escolar, reincorporació laboral dels progenitors, recursos necessaris…

Actualment, hi ha un elevat desconeixement social sobre les cardiopaties i les seves conseqüències: és una discapacitat orgànica, però amb la qual moltes persones conviuen d’una manera normalitzada un cop l’assumeixen i coneixen les seves limitacions.

Durant l’any 2024, el servei d’atenció psicosocial a famílies que tenen un fill o una filla amb cardiopatia rep el finançament de

Logo Generalitat de Catalunya
CaixaBank
Fundación Once