A cor obert, projecte d’atenció psicosocial a famílies amb fills i filles hospitalitzades

Quan reps la notícia que el teu fill o filla pateix una malaltia greu, com pot ser una cardiopatia congènita o un altre tipus de patologia que provoca alteracions en el funcionament del cor, tota la família es veu afectada d’una manera important.