Actualitat i experiències

Jornada Exercici físic i funció cognitiva a l'Hospital Sant Pau

Vida activa i cardiopatia

Amb l’objectiu de promoure la salut cardiovascular a través de l’activitat física, participem en la jornada de divulgació científica Exercici físic i funció cognitiva a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

La pràctica regular d’exercici físic no només millora les qualitats físiques de les persones sinó que també estimula les seves funcions cognitives. Però, què passa quan tenim una cardiopatia?

La manca de serveis de rehabilitació cardíaca específics, la desconfiança dels professionals del món educatiu, el desconeixement potencial físic de les persones amb cardiopatia congènita o la variabilitat dels casos, han posat de manifest la importància del suport psicosocial i acompanyament emocional que oferim des de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) i la Fundació CorAvant al llarg de totes les etapes de la vida de les persones que tenen una cardiopatia.

Dins d’aquest suport psicosocial posem èmfasi en la integració de l’activitat física a l’escola, a les activitats extraescolars o de clubs esportius, en les activitats lúdiques en família, en les sortides lliures individuals o en grup. I insistim en l’adequació de l’activitat segons el tipus (aeròbica sempre és millor que anaeròbica), la intensitat (moderada i regulable per a cada persona), la freqüència (depenent de la demanda i de les capacitats), i la valoració d’accions o eines de control com els pulsòmetres o aplicacions mòbils.

De tot això en va parlar la Rosana Moyano, psicòloga sanitària de l’AACIC i CorAvant, durant la seva intervenció en la jornada de divulgació científica Exercici físic i funció cognitiva.

En aquesta jornada, organitzada per l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Paui la Fundació Cors Units, també es va parlar de l’entrenament del sistema cardiovascular per a la salut i el rendiment físic, de l’entrenament físic per a la prevenció i el control dels factors de risc cardiovascular, de la metodologia de l’entrenament per a la millora de la salut i del rendiment físic i cognitiu, de la funció cognitiva en l’activitat artístic-esportiva, de l’esport d’alt rendiment i la seva repercussió sobre la salut, de la implicació de l’exercici físic en el desenvolupament cognitiu i la salut mental, de l’activitat física en la prevenció del deteriorament cognitiu, de la neuroeducació física i processos per a l’aprenentatge, dels beneficis de l’exercici físic en les persones amb autisme, de l’exercici físic i estimulació cognitiva en línia en edat escolar.

Data d'event

Inici: 25 novembre, 2023

Lloc: