Actualitat i experiències

El projecte de les Aventures.Cor rep el suport econòmic de l’Ajuntament de Tarragona

Ja falta poc perquè els nens i nenes de les colònies es tornin a trobar, concretament els dies 2, 3 i 4 de gener de 2022.

El projecte de suport i acompanyament a infants i joves amb cardiopatia congènita de les Aventures.Cor ha rebut el suport econòmic de l’Ajuntament de Tarragona a través de la concessió d’una subvenció per a projectes d’entitats en l’àmbit de la discapacitat.

La nostra entitat, l’any 2006 va decidir crear unes colònies d’estiu arran de la preocupació de diverses famílies en veure que, tot i la gran oferta de lleure que hi ha a Catalunya, no hi havia projectes que acceptessin infants o adolescents amb cardiopatia congènita, ja que els seus equips de monitors no es veien preparats per atendre aquest col·lectiu.

L’any 2016 els participants i les famílies ens van demanar si podíem ampliar el projecte de manera que aquests infants i adolescents es poguessin trobar més sovint. És per això que des del 2017, les colònies es converteixen en les Aventures.Cor, de tal manera que se celebren tres cops l’any, coincidint amb les vacances escolars: Nadal, Setmana Santa i estiu.

Amb aquestes colònies volem normalitzar la patologia d’aquests nens i aquestes nenes en la seva vida quotidiana i en la del seu entorn i, d’aquesta manera, afavorir la seva inclusió.

A les Aventures.Cor, els i les participants viuen l’experiència d’uns dies de desconnexió enmig de la natura, es fan activitats de lleure i també s’incentiven espais per parlar de dubtes, pors i inquietuds del seu dia a dia i es comparteixen experiències viscudes. En les colònies creem un entorn de nens i nenes amb cardiopatia i sense ella perquè aprenguin a conviure, a ser respectuosos i a descobrir que totes i tots tenim les nostres possibilitats i les nostres limitacions. La clau resideix en conèixer-les.

Aquest projecte està liderat i gestionat per l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) i la Fundació CorAvant, amb la col·laboració de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, l’Hospital de Sant Joan de Déu i l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, i altres centres de referència de les cardiopaties congènites.

Clica aquí per conèixer més sobre el projecte de les Aventures.Cor