Actualitat i experiències

Barcelona, capital del Voluntariat 2014

“per voluntariat s’entén el conjunt d’accions que porten a terme les persones que lliurement i solidària, per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica”

Barcelona és enguany la capital europea del voluntariat, distinció que ha atorgat per primera vegada el Centre Europeu del Voluntariat (CEV). Barcelona, que competia amb les poblacions finalistes de Guimaraes, Portugal, i Rennes i Laval, França, va ser elegida per haver demostrat que implementa les recomanacions de l’agenda de polítiques europees sobre voluntariat. La candidatura de Barcelona es va preparar amb la col·laboració de la Federació Catalana de Voluntariat Social, la Federació de Voluntaris de la Caixa i més d’un centenar d’entitats i institucions que hi van donar suport.

A favor també hi havia una enquesta elaborada l’any 2012 on s’afirma que el 17% de catalans havia fet o feia voluntariat. Sobre una població total de 7,5 milions, el 17% representa una xifra d’un 1.275.000 de voluntaris a Catalunya. La capitalitat ha de servir per compartir experiències i aprofundir en “la Barcelona de les persones, una Barcelona que es construeix amb la suma de molts actes de solidaritat i responsabilitat social”, ha dit l’alcalde de la ciutat, Xavier Tries.

A més, el mes de desembre del 2013, el Govern català va aprovar el primer projecte de llei del voluntariat de Catalunya. La norma que s’ha elaborat amb la participació d’entitats i federacions del sector, defineix el terme voluntariat i en delimita el marc d’intervenció. Segons la informació que ha difós el Gabinet de premsa del Parlament català…

“per voluntariat s’entén el conjunt d’accions que porten a terme les persones que lliurement i solidària, per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps a exercir, d’una manera compartida amb altres persones, un compromís de transformació de la societat, en el marc d’una entitat privada sense ànim de lucre, estable i que actuï en benefici d’altri”.