Actualitat i experiències

L’AACIC i la Fundació CorAvant estan compromeses amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

El 25 de setembre és el Dia Mundial d’Acció pels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), un bon dia per mostrar les accions concretes que duem a terme.

Des de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) i la Fundació CorAvant ens sumem a l’Agenda 2030 i contribuïm modestament a l’assoliment dels ODS en l’àmbit mundial.

La nostra aportació està alineada amb els cinc eixos dels ODS: persones, planeta, prosperitat, pau i aliances.

Dels disset ODS que hi ha, l’AACIC i CorAvant treballem per:

  • La fi de la pobresa.
  • La salut i el benestar.
  • L’educació de qualitat.
  • La igualtat de gènere.
  • La reducció de les desigualtats.
  • La pau, la justícia i  les institucions sòlides.
  • Les aliances per a aconseguir objectius.

Les dues entitats ens comprometem a continuar treballant per aconseguir un desenvolupament inclusiu, equitatiu i sostenible, a través de l’execució d’accions, serveis i projectes destinats a una població que, per les seves circumstàncies de salut, viu situacions de vulnerabilitat i desigualtat. Aquestes situacions i circumstàncies els situen en risc respecte a la resta de persones que no viuen amb una malaltia i/o discapacitat. Les nostres accions van encaminades a disminuir els diferents impactes negatius en aquesta població i el seu entorn, perseguint que els drets fonamentals es posin en valor, i ajudant que la persona sigui la protagonista i responsable del seu projecte de vida dins els paràmetres universals de benestar i qualitat de vida.

Per altra banda, apostem per una gestió responsable del temps i dels drets de les persones implicades, dels òrgans de govern, de les treballadores i de tots els agents de l’entorn. Reciclatge, reutilització, digitalització de processos són alguns dels procediments més habituals, així com l’adquisició de béns KMO, comerç de proximitat i sostenibilitat, contractació d’empreses d’energies renovables, entitats del tercer sector que presten serveis, entre d’altres. Treballem amb aliances amb diferents federacions i entitats del Tercer Sector de forma col·laborativa, complementaria i corporativa. Som l’altaveu de les dificultats plantejades davant les Administracions, sovint, juntament amb altres entitats i federacions.

Donem assessorament i orientació als mestres, professors i docents dels centres educatius per contribuir a garantir una educació de qualitat i inclusiva a l’alumnat amb cardiopatia. Treballem per la inclusió social, educativa i laboral de les persones amb cardiopaties congènites i d’altres patologies del cor.

Des d’ambdues entitats treballem també per aconseguir recursos adequats i de qualitat per a garantir que els beneficiaris puguin accedir als serveis jurídics. L’organització es fonamenta en paràmetres d’eficàcia, responsabilitat i inclusió en tots els nivells de competència i governabilitat.

Treballem per l’atenció sanitària adequada d’algunes zones del món que no tenen possibilitats d’atenció sanitària. Amb el projecte “Cors Valents”, de suport als refugiats de Grècia, Turquia i el Sàhara Occidental, volem contribuir a fer que es disminueixi la mortalitat infantil degut a les cardiopaties en aquelles zones més desafavorides.

ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible

Data d'event

Inici: 25 setembre, 2021

Lloc: