Actualitat i experiències

Assemblea General AACIC 2019

L’AACIC celebra l’Assemblea General 2019

Coincidint amb les Trobades anuals de l’entitat, l’Assemblea va tenir lloc el dissabte 4 de maig a Clariana i el diumenge 5 de maig a Peratallada.

La participació en l’Assemblea va ser molt bona: totes les persones que van assistir a les Trobades van venir a l’Assemblea i es van implicar força en cada un dels punts que vam tractar:

  1. Es llegeix l’acta de l’Assemblea General 2018 i s’aprova.
  2. Es presenta i s’aprova la memòria d’activitats i econòmica de l’exercici del 2018.
  3. Es presenta el projecte i el pressupost de l’exercici de 2019 i també s’aprova.
  4. S’accepten els nous socis i sòcies de l’AACIC durant el 2018.
  5. S’aprova la presentació de sol·licituds de subvenció a les convocatòries de l’any 2019 que publiquen diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, altres administracions i entitats privades pel finançament dels serveis i projectes que desenvolupa l’entitat al llarg del mateix exercici que les convocatòries.
  6. Es presenten les candidatures i es vota per la renovació del 50% dels membres de la Junta Directiva.
  7. S’aprova la presentació de la incorporació de l’AACIC Lleida a la Federació de Fes Salut.
  8. Es presenta i s’aprova el nou Pla de Participació i el nou Pla Estratègic de l’AACIC.
  9. Precs i preguntes: a la majoria dels participants els va sobtar que el nombre de persones que atenem des de l’AACIC fos molt més gran que la base social que té l’entitat. Els socis i sòcies assistents a l’Assemblea van proposar mesures per captar nous socis implicant els associats ja existents: soci porta soci, apadrinament i altres campanyes.

Data d'event

Inici: 4 maig, 2019

Lloc: