Actualitat i experiències

Unim esforços amb professionals dels CDIAP per millorar el desenvolupament dels infants amb cardiopatia congènita

Tan l’AACIC CorAvant com la xarxa de CDIAP de Barcelona valorem molt positivament aquesta trobada en forma de jornada.

35 professionals dels CDIAP (Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), d’entre els quals hi havia psicòlegs, fisioterapeutes, metges i logopedes, van assistir el dimecres 7 de febrer a la Jornada “Infància amb problemes de cor: repercussions en el desenvolupament”, organitzada per l’AACIC CorAvant i la Xarxa de CDIAP de Barcelona.

Aquesta Jornada, que va tenir lloc a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, tenia l’objectiu d’augmentar el grau d’informació i coneixement dels i les professionals dels CDIAP  sobre les repercussions de les cardiopaties congènites en els infants. Els professionals que formen part de l’equip interdisciplinar dels CDIAP són experts en l’atenció primària de nens i nenes fins a 6 anys i els professionals de l’AACIC CorAvant som experts en les repercussions de les cardiopaties congènites. Ambdós col·lectius vam arribar a la conclusió que cal treballar conjuntament i unir esforços per millorar el desenvolupament dels infants amb cardiopatia congènita.

La Jornada “Infància amb problemes de cor: repercussions en el desenvolupament”

Després d’una petita benvinguda, Rosa Armengol, gerent de l’AACIC CorAvant, va fer la presentació de l’associació i la fundació com a entitats de referència a Catalunya, va explicar què són les cardiopaties congènites i quines són les seves repercussions, i va parlar de l’evolució i experiència de l’AACIC CorAvant en l’atenció psicosocial dels infants amb problemes de cor.

Seguidament, Rosana Moyano, psicòloga de l’AACIC CorAvant a Barcelona, va parlar de l’impacte del diagnòstic i dels tractaments en el desenvolupament. Moyano va presentar les diferents àrees de desenvolupament que poden quedar alterades (àrea física i motriu, àrea psicològica i emocional, i àrea cognitiva i d’aprenentatge) i els indicadors de risc identificats fins al moment.

Després d’un petit descans, la psicòloga de l’AACIC CorAvant Alba Montoliu va explicar els primers resultats de la recerca sobre desenvolupament en infants amb cardiopatia congènita, segons les dades extretes durant els tres últims anys de recerca. Aquestes dades formen part de la recerca “Desarrollo de métodos predictivos basados en la integración de factores prenatales y postnatales para la detección de neurodesarrollo anómalo en cardiopatías congénitas”, dirigida per la Dra. Llurba Olivé i que la Fundació CorAvant duu a terme conjuntament amb l’Institut de Recerca Vall d’Hebron i l’Instituto de Salud Carlos III.

A continuació, Mireia Salvador, psicòloga de l’AACIC CorAvant, va parlar de la recerca sobre el malestar psicològic, l’ajut diàdic conjugal i la dinàmica familiar després d’un diagnòstic prenatal de cardiopatia congènita. Durant la seva exposició va explicar quines són les necessitats i dificultats que presenta la parella davant d’aquest diagnòstic. Algunes de les frases més repetides durant les entrevistes a les parelles són: “ara anem tots dos alhora”, “hem sortit enfortits com a parella”, “hem d’estar alerta cada dia”, “no hi ha un final, cada dia surten coses noves que et posen a prova”.

Finalment, un taller pràctic amb la presentació de tres casos per treballar en grup de forma paral·lela entre totes les persones assistents a la formació, va posar el punt final a la Jornada

Data d'event

Inici: 7 febrer, 2018

Lloc: