Actualitat i experiències

Tenim un Pla d’Igualtat

La flexibilitat horària, la conciliació familiar i laboral, el teletreball, la presència equitativa d’homes i dones en el primer i segon nivell directiu, la formació, i la comunicació oral i escrita respectuosa, són els aspectes clau que destaquem.

El Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe. Aquest pla fixa els objectius que es volen aconseguir, les estratègies que s’han d’adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats.

Pots llegir el Pla d’Igualtat aquí

El Pla d’Igualtat de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) el trobaràs dins de l’apartat de transparència de la nostra web.