Actualitat i experiències

Sobre l’atenció sanitària a les cardiopaties congènites: Més especialització. Més a prop

El Departament de Salut presenta les previsions pel 2008.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha presentat (novembre del 2007) les actuacions realitzades al llarg de l’any i les previsions per l’any 2008 pel que fa a l’aplicació del Pla Director de les malalties de l’aparell circulatori. El Pla Director recull les línies estratègiques que han de guiar l’atenció a les malalties vascular-cerebrals i a les cardiovasculars.

Les cardiopaties congènites són una de les malalties reconegudes dintre del grup d’atenció cardiovascular des que l’any 2005 l’AACIC va entrar a formar part del Consell Assessor del Pla Director.

Pel que fa a les cardiopaties congènites, al llarg del 2007, el Departament de Salut ha realitzat un estudi sobre l’atenció d’aquesta malaltia a Catalunya, i ho ha fet a través d’una enquesta als serveis de pediatria i cardiologia dels diversos hospitals del país. Paral·lelament, i seguint criteris que recomana l’Organització Mundial de la Salut, s’ha iniciat un debat sobre la creació d’un equip d’excel·lència per a l’atenció a les cardiopaties congènites al llarg de tota la vida.

Pel que fa a les previsions pel 2008 s’especifiquen en 4 punts que recullen, si bé no totes, algunes de les principals reivindicacions del document que l’AACIC va lliurar, l’any 2005, a la Consellera Marina Geli sobre les “Necessitats de la població infantil i juvenil amb cardiopatia congènita a Catalunya”.

Per la gerent de l’AACIC, Rosa Armengol, representant de l’entitat en el Consell Assessor

“quan diem cardiopatia congènita ens referim a les malformacions de l’estructura del cor. Ara bé, de quina malformació en concret es tracta? Hi ha més de tres-cents diagnòstics, i degut al gran ventall de patologies, hi ha centenars de possibles incidències. Fins i tot els cardiòlegs congènits necessiten una certa especialització per afrontar un diagnòstic i un possible tractament amb rigor.”

Aquesta complexitat de les cardiopaties congènites és el principal motiu de dificultat que troben les famílies i les persones que tenen aquesta patologia per una atenció i un seguiment mèdic de proximitat al seu lloc de residència. En aquest sentit, tres de les quatre línies d’actuacions previstes pel 2008 tenen a veure en trobar respostes a aquesta dificultat, millorant l’atenció sanitària de proximitat territorial. Així es parla de:

  • Sectorialitzar l’atenció general i el seguiment en xarxa de les cardiopaties congènites en tot el territori.
  • Formació especialitzada de professionals en xarxa de coordinació amb l’equip de cardiologia congènita de referència.
  • Creació d’un programa de cirurgia de cardiopatia congènita en l’edat adulta.

Entre les actuacions previstes també s’especifica l’elecció del que serà el Centre/s Hospitalari/s d’excel·lència, que com ja hem dit, amb tota seguretat es concretarà amb un equip que aculli professionals de primera línia dels diversos centres de referència que avui hi ha a Catalunya.

Els compromisos de la Consellera

A mes a més dels punts que ja hem tractat, en la darrera reunió del Consell Assessor per a les malalties de l’aparell circulatori, la Consellera Marina Geli va afegir alguns detalls concrets sobre el desenvolupament del Pla director.

Entre d’altres temes, la consellera va manifestar la intenció de potenciar els centres d’atenció pri-mària, hospitals comarcals i tam-bé la infermeria per la detecció i seguiment de les malalties cardiovasculars, com són les cardiopaties congènites en tots els aspectes de repercussions clíniques derivades de la patologia.

En un altre moment, va informar sobre l’augment del pressupost en Serveis de rehabilitació cardíaca i va especificar que les persones amb cardiopaties cròniques (i això inclou les cardiopaties congènites) es veuran beneficiades al poder realitzar programes de rehabilitació cardíaca.

Finalment també va informar sobre el Mapa sanitari de Catalunya, on s’ha distribuït el territori en 37 àrees de salut a Catalunya, quatre de les quals corresponen a la ciutat de Barcelona, amb la intenció d’equilibrar l’atenció sanitària en el territori.

El document de l’AACIC “Necessitats de la població infantil i juvenil amb cardiopatia congènita a Catalunya”, recollia, a més de temes assistencials, altres aspectes com el dels serveis complementaris per a l’atenció integral i la prevenció sobre les repercussions de les cardiopaties congènites i el suport psicosocial dels afectats, precisament dos dels aspectes en què l’entitat té un paper decisiu. La Rosa Armengol conclou que:

“hem de rebre amb satisfacció les previsions, ja que s’han fet passos importants amb el Pla Director. Ha estat bàsic incloure les cardiopaties congènites com a grup de patologia important per tal de poder Ordenar i Planificar l’atenció especialitzada de les cardiopaties congènites. Hi ha uns compromisos ambiciosos pels anys següents, però, el dia que vulgui el Departament de Salut, podem continuar parlant dels temes pendents”.