Actualitat i experiències

Calendari solidari - setembre 2023

Setembre: tornada i nous propòsits

Tornem a la rutina: l’escola, la universitat, la feina. Nosaltres estem aquí pel que necessitis.

Podem parlar amb els mestres del teu fill o filla si comença una nova etapa escolar, orientar-te en la recerca de feina o si vols canviar la que ja tens, i assessorar-te en el plantejament de nous reptes futurs.

Escola

En moltes ocasions, l’equip docent de les escoles té por de tenir un/a alumne/a que té problemes de cor.

El fet de poder-los donar informació i assessorament sobre la malaltia i els aspectes que han de tenir en compte, els tranquil·litza i, a la vegada, els ajuda a saber com intervenir en cada situació. Aquesta comprensió també millora la integració del nen o la nena amb cardiopatia amb la resta de companyes i companys de classe.

Alguns dels moments que són més susceptibles per a la nostra intervenció professional són: l’entrada a l’escola (I3), canvis d’escola, canvis d’etapa (d’infantil a primària, de primària a secundària) i quan el nen o la nena té necessitats educatives especials.

Feina

Una bona orientació acadèmica i professional t’ajudarà a trobar feines que puguis mantenir amb més garanties al llarg del temps.

Si t’has quedat a l’atur, si per un canvi en el teu estat de salut has de modificar la teva activitat professional, o has de deixar de treballar per la teva situació clínica, podem assessorar-te.

T’oferim estudis individuals per valorar quines repercussions pot tenir la teva cardiopatia en l’àmbit laboral, tenint en compte les teves limitacions físiques i funcionals.

Esport

Tots sabem que la pràctica regular d’exercici físic contribueix a una millor qualitat de vida i millora de la salut física i psicològica.

És important que la prescripció d’exercici sigui individualitzada i elaborada tenint en compte les característiques de cada persona. És per això que impulsem les proves d’esforç a infants, joves i adultes que tenen una cardiopatia i els fem un estudi individual per tal que l’activitat física que realitzin tingui garanties d’èxit i, sobretot, d’idoneïtat i seguretat.

Davant els resultats de les proves d’esforç funcionals, sovint s’han de fer adaptacions de l’activitat física segons la capacitat funcional i així evitar riscos importants per a la salut i poder gaudir de l’exercici i activitat física.

Des de l’any 2004, les proves d’esforç funcionals es fan a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i a l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona. Totes les proves es fan sempre amb el vistiplau del cardiòleg de referència de la persona.