Actualitat i experiències

L’Hospital Sant Joan de Déu reporta un nou cas a la literatura mèdica

L’equip mèdic va decidir, amb el permís dels pares, donar-li un tractament diferent tancant el ductus arterioso mitjançant cateterisme, implantant-se un tap.

Aquest any va néixer un nadó amb baix pes que presentava greus complicacions mèdiques a causa d’un ductus arterioso persistent. El seu estat era crític, però no se li podia donar el tractament usual en aquests casos per contraindicació. L’equip mèdic va decidir, amb el permís dels pares, donar-li un tractament diferent tancant el ductus arterioso mitjançant cateterisme, implantant-se un tap.

El procediment es va realitzar amb èxit i, actualment, el nen està a casa. Aquest procediment és molt important, perquè suposa el primer cas reportat a la literatura mèdica de tancament del ductus en un nounat utilitzant la tècnica del cateterisme cardíac.

Informació cedida pel Dr. Prada, cap de secció de la Unitat de Cardiologia Infantil de l’Hospital Sant Joan de Deu.