Actualitat i experiències

Les persones no es defineixen per la seva discapacitat

El diumenge 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i des de la Fundació CorAvant i l’AACIC ens sumem a la campanya que ha impulsat COCEMFE Catalunya.

Aquesta campanya destaca de manera especial que les persones no es defineixen per la seva discapacitat, sinó que tenen moltes altres capacitats que les caracteritzen i les defineixen com a persones.

“El llenguatge és una eina poderosa. Nosaltres creiem que és important utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós, que contribueixi al fet que qui té una discapacitat no sigui identificat i assenyalat només per aquest tret específic. Com a societat, no hem de permetre que es posi el focus, exclusivament, en les seves limitacions sense posar en valor les seves capacitats.”

Frederic Crespo, president de COCEMFE Catalunya

La discapacitat orgànica prové d’una pèrdua en la funcionalitat en un o diversos sistemes del cos (òrgans o fallades sistèmiques) produïda pel desenvolupament de condicions de salut cròniques. Les cardiopaties, doncs, formen part de les discapacitats orgàniques, perquè també són invisibles: a primera vista no es poden veure o detectar. A aquesta invisibilitat se li suma el desconeixement de gran part de la població d’aquesta patologia, i això provoca que infants, joves i persones adultes que viuen amb una cardiopatia se sentin incompreses.

Aquestes són les imatges de la campanya de COCEMFE Catalunya

COCEMFE Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que agrupa a 44 entitats de persones amb discapacitat física i orgànica, d’entre les quals hi ha l’AACIC. A Catalunya, més de 660.000 persones pateixen algun tipus de discapacitat. (Font: Idescat, any 2022).

El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat va ser declarat l’any 1992 per l’Assemblea General de les Nacions Unides amb l’objectiu de promoure els drets i el benestar de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la societat. Aquesta expressió està emparada per Nacions Unides des de 2006 i és el terme que l’organització mundial recomana. Recentment, el Consell de Ministres ha aprovat una declaració institucional per a reformar l’article 49 de la Constitució espanyola. Mitjançant aquesta reforma s’eliminarà el terme “disminuïts” i se substituirà per l’expressió “persones amb discapacitat”.

Manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

CorAvant i AACIC ens adherim també al manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i la Fundació CERMI Mujeres, que defensa la mobilitat inclusiva i la garantia dels drets de les persones amb discapacitat.

Llegeix el manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Data d'event

Inici: 3 desembre, 2023

Lloc: