Actualitat i experiències

La web de l’AACIC obté les quatre acreditacions de transparència i qualitat de TransparENT

TransparENT és una plataforma web que facilita uns indicadors a les entitats sobre l’aplicació de la Llei de Transparència per tal d’aplicar-los i validar-los.

Estem molt satisfets de poder-vos informar que la web de l’AACIC ha obtingut les quatre acreditacions de qualitat i transparència de la informació de les entitats sense ànim de lucre de la plataforma TransparENT.

Aquestes acreditacions certifiquen que la web compleix amb una bona pràctica de comunicació els indicadors dels 5 blocs temàtics en què està estructurada la plataforma:

  • Bloc 1: L’entitat. Aquest grup d’indicadors avalua si s’informa de manera adequada sobre la tipologia i característiques bàsiques de l’entitat.
  • Bloc 2: Òrgans i persones que gestionen i/o formen l’entitat. Aquest segon grup avalua si s’informa sobre els òrgans de govern de l’entitat i les seves funcions, les persones que ocupen aquests càrrecs i la resta de persones i col·lectius que treballen o participen a la entitat.
  • Bloc 3. Com es gestiona l’entitat. En el tercer bloc s’avalua si es dóna informació que permet saber com es governa i gestiona l’entitat, de quins recursos disposa i quines actuacions es fan relacionades amb les finalitats de l’entitat.
  • Bloc 4. Com s’informa sobre l’entitat. Aquest bloc estudia si les notícies que es publiquen contribueixen a explicar com es gestiona l’entitat.
  • Bloc 5. Procediments de participació. L’últim bloc revisa si s’ofereixen eines i procediments que permeten als diferents col·lectius i persones participar en la gestió de l’entitat.

TransparENT és una eina elaborada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.