Actualitat i experiències

La subvenció del 0,7% de l’IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ens permet desenvolupar el projecte d’Atenció a famílies

Projectes com aquest es desenvolupen gràcies a la solidaritat dels contribuents que cada any marquen a la seva declaració de la renda la casella d’activitats d’interès social.

L’Associació de Cardiopaties Congènites desenvoluparà el projecte d’Atenció a famílies amb fills i filles amb cardiopatia congènita, gràcies a la subvenció procedent del 0,7% de l’IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  gestionat per COCEMFE per a l’elaboració, execució i justificació dels projectes de les entitats que en formen part.

El projecte d’Atenció a famílies es centra en dues grans accions:

  • Suport psicosocial als pares i mares de nens i nenes amb cardiopatia congènita durant els diferents moments del diagnòstic i els moments abans i després de la intervenció quirúrgica.
  • Oferir als nens i nenes ingressats a l’hospital una estada més agradable a través del joc, amb l’objectiu de facilitar moments de felicitat, creativitat i desenvolupament de la imaginació per tal de contribuir a la millora del seu estat de salut.