Actualitat i experiències

Horta Guinardó, Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Badalona i altres ajuntaments catalans difonen la Gran Festa del Cor

A tots i a totes, moltes gràcies!

L’equip del districte Horta Guinardó de la ciutat de Barcelona van produir 500 cartells de la Gran Festa del Cor i els van distribuir per les federacions de comerciants del districte: Cor Horta i Mercat, Eix Maragall i Tres Turons.

Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya ha difós el material de la Gran Festa a 64 oficines de benestar social i família, 37 casals cívics i 7 ludoteques.

I l’Ajuntament de Badalona i altres ajuntaments catalans col·laboren, un any més, en la difusió dels cartells i flyers de la Gran Festa.

Data d'event

Inici: 30 setembre, 2017

Lloc: