Actualitat i experiències

Use Heart Know Heart, campanya del Dia Mundial del Cor 2023

Coneix el teu cor per poder-ne tenir cura

Avui, 29 de setembre, celebrem el Dia Mundial del Cor i ens fem ressò de la campanya de la de World Heart Federation “Use heart, know heart” perquè com més sapiguem sobre el nostre cor, millor en podrem tenir cura.

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort en el món: 20,5 M de persones cada any segons World Heart Federation i també a Espanya, on són les responsables del 26% del total de defuncions (taxa de 252,2 morts per cada 100.000 habitants), per davant dels tumors, que representen un 24,8% de les morts, i de les malalties respiratòries que representen el 9,3% del total de defuncions (segons CardioAlianza).

L’any 2000 la World Heart Federation i la World Health Organization establiren marcar una data per crear consciència i mobilitzar la societat en contra de les malalties cardiovasculars; onze anys després, el 29 de setembre, Dia Mundial del Cor, es va convertir en una cita anual per a totes aquelles persones que es preocupen del seu cor i el dels altres.

Use heart, know heart

“Usa el cor, coneix el cor” és l’eslògan que la World Heart Federation ha escollit aquest any per celebrar el Dia Mundial del Cor, i un any més, des de l’entitat ens hi hem volgut sumar amb una acció a les xarxes socials: el #JocdeCor i celebrar també els quinze anys de la Fundació CorAvant, la fundació de les persones amb cardiopatia.

La campanya vol promoure el coneixement del cor per tal de poder-lo cuidar amb més consciència, ja que amb tan sols petits canvis en el nostre estil de vida (millorant la nostra alimentació, caminant cada dia, manejant millor l’estrès, deixant de fumar, etc.) podem reduir el risc de patir qualsevol malaltia cardiovascular.

Com indica la mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS), el 80% dels esdeveniments cardiovasculars prematurs podrien evitar-se actuant sobre els factors de risc comportamentals i posant en marxa estratègies d’educació en salut que estiguin enfocades a millorar l’estat de salut de tota la població.

La Fundació CorAvant fa quinze anys

La Fundació CorAvant des dels seus inicis va situar la persona amb cardiopatia en el centre de la seva missió per tal d’empoderar-la i oferir-li els recursos que necessités per fer front als diferents moments de crisi que sobrevinguessin.

Va fundar-se l’any 2008 amb l’impuls de l’AACIC, l’Associació de Cardiopaties Congènites, per tal de garantir la qualitat i la continuïtat de la tasca que l’AACIC duia a terme amb persones amb cardiopatia congènita i les seves famílies. CorAvant ha anat adaptant-se a les necessitats i noves realitats amb les quals s’anava trobant.

L’any 2018 el patronat va decidir fer un gir i centrar els projectes i serveis de la fundació només en joves i adults amb cardiopatia congènita o diagnosticada en edat pediàtrica, l’AACIC s’encarregaria dels infants i adolescents.

I el 2022, donat que l’equip de professionals de la fundació és expert en l’impacte de les cardiopaties en el dia a dia i les repercussions quotidianes de la malaltia són les mateixes es tingui la cardiopatia que es tingui, CorAvant va fer un pas més i va obrir els seus serveis i projectes a totes aquelles persones amb cardiopatia i al seu entorn més proper.

El #JocdelCor

Del 25 al 29 de setembre, cada dia a les 9 del matí, totes les seguidores i seguidors de les xarxes socials de CorAvant AACIC s’han trobat una pregunta sobre el cor perquè volíem que durant uns segons al dia pensessin en el cor i reflexionessin. Avui, amb motiu del Dia Mundial del Cor, desvetllem les respostes:

Quin és l’òrgan conegut com el motor del nostre cos?

El cor.

Quina és la funció del cor?

Impulsar la sang pels vasos sanguinis.

Situa les parts del cor:

1 aurícula dreta, 2 ventricle esquerre, 3 aorta, 4 artèria pulmonar, 5 vàlvula aòrtica.

parts del cor #JocdelCor

 

Quines són les pulsacions normals d’un nadó?

En néixer, les pulsacions normals oscil·len entre els 120 i 150 batecs per minut. A partir del primer mes van disminuint fins a arribar a una mitjana d’entre 100 i 130 batecs per minut.

Quina és la mitjana del ritme cardíac d’una persona adulta en repòs?

En l’edat adulta, a partir dels 20 anys, la freqüència cardíaca sol estabilitzar-se entre 60 i 100 batecs per minut. L’esport millora la freqüència cardíaca, per la qual cosa atletes ben entrenats solen tenir de 40 a 60 batecs per minut.

Data d'event

Inici: 29 setembre, 2023

Lloc: