Actualitat i experiències

Assemblea AACIC

Assemblea General Ordinària 2019 de l’AACIC

Coincidint amb les Trobades anuals de l’entitat, convoquem als socis i sòcies a l’Assemblea General que tindrà lloc el dissabte 4 de maig a Clariana i el diumenge 5 de maig a Celrà.

Dia: dissabte 4 de maig 
Lloc: Hípica Club Esportiu Pegasus de Clariana
Hora: 10.30 h (1a convocatòria) 11 h (2a convocatòria)

Dia: diumenge 5 de maig
Lloc: Restaurant Pirineus de Celrà
Hora: 16.30 h (1a convocatòria) 15 h (2a convocatòria)

Ordre del dia

  1. Lectura de l’acta de l’assemblea 2018 celebrada a La Cadira de l’Atzar a Saifores. Proposta d’aprovació, si escau.
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria d’activitats i econòmica de l’exercici del 2018.
  3. Presentació i proposta d’aprovació del projecte i pressupost de l’exercici del 2019.
  4. Acceptació dels nous socis i sòcies de l’AACIC durant l’any 2018.
  5. Aprovació si s’escau, de la presentació de sol·licituds de subvenció a les convocatòries de l’any 2019 que publiquen els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, altres administracions i entitats privades, pel finançament dels serveis i projectes que desenvolupa l’entitat al llarg del mateix exercici que les convocatòries.
  6. Presentació de candidatures i Votació per la renovació del 50% (4) dels membres de la Junta Directiva, segons l’article 16 dels Estatuts. Llistes obertes fins al dia 29 d’abril del 2019, els socis i les sòcies que vulguin formar part de la Junta de l’AACIC, poden comunicar-ho a la Directora, Rosa  Armengol i ella ho traslladarà als membres de la Junta Directiva actual el dia de la reunió de Junta, el mateix 29 d’abril.
  7. Aprovació, si s’escau de la incorporació de l’AACIC Lleida a la Federació Fes Salut.
  8. Presentació i aprovació del nou Pla de Participació i el nou Pla Estratègic de l’AACIC.
  9. Informacions vàries, precs i preguntes.

Esperem la vostra assistència i participació en el principal òrgan de govern de l’AACIC, l’Assemblea, per tal de garantir el bon funcionament de l’entitat en tots els termes legals i de participació.

Data d'event

Inici: 4 maig, 2019

Lloc: