Actualitat i experiències

L’AACIC ja forma part del Codi ètic de les associacions de Barcelona

La Comissió del codi ètic va aprovar el passat 3 de maig la incorporació de l’Associació de Cardiopaties Congènites dins del Codi ètic

Les associacions que formen part del Codi ètic de les associacions de Barcelona compleixen el següent decàleg:

  1. Persegueixen finalitats de tipus generals, adreçades a una pluralitat de persones.
  2. Absència total d’ànim de lucre.
  3. Foment de la participació interna.
  4. La confiança com a base de la relació entre els membres de l’associació i del funcionament democràtic.
  5. Transparència econòmica.
  6. Gestió respectuosa dels recursos humans.
  7. Sostenibilitat.
  8. Congruència de les activitats i de les informacions.
  9. Relacions solidàries amb altres associacions.
  10. Relacions autònomes amb les administracions públiques.

El Codi ètic es va aprovar el juny de 2001 en el marc del 1r Congrés de les Associacions i el 30 d’abril de 2011 se’n va fer una revisió i actualització en el marc del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona. Amb l’aplicació del Codi ètic es pretén afavorir el desenvolupament de les associacions mitjançant una eina que assessori i ajudi a defensar la nostra singularitat.

Coneix més sobre el Codi ètic