Actualitat i experiències

Bones pràctiques AACIC

L’AACIC és exemple de bones pràctiques en relació a la reforma horària

El Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un projecte per a recollir les principals bones pràctiques en relació a l’organització horària i a la gestió del temps a les entitats i associacions.

Respecte del temps de les persones treballadores, videoconferència, teletreball, dies lliures, jornada laboral de 7 hores, accions de sensibilització, segell de qualitat i treball per objectius són les bones pràctiques de l’AACIC que es reflecteixen a l’APP de reforma horària.

L’APP www.reformahoraria.info té l’objectiu d’impulsar una nova cultura del temps i uns horaris més saludables a les organitzacions per tal d’assolir models més eficients, flexibles i millorar la qualitat de vida de les persones. Hi són les principals patronals i organitzacions empresarials del país, també associacions de professionals, així com entitats que aglutinen el tercer sector i l’economia social.

Coneix les bones pràctiques de l’AACIC en relació a la reforma horària