Actualitat i experiències

Campanya Discapacitat Orgànica #NoSocInvisible

Tu no la veus, però existeix

Ens sumem a la campanya per donar visibilitat a la Discapacitat Orgànica que promou COCEMFE Barcelona.

COCEMFE Barcelona ha posat en marxa la campanya No som invisibles sota la consigna Tu no la veus, però existeix amb l’objectiu de donar visibilitat a la discapacitat orgànica i denunciar les diverses discriminacions a què han de fer front les persones amb aquest tipus de discapacitat.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha sumat esforços amb COCEMFE Barcelona per donar a conèixer la diversitat de la discapacitat i ha cedit diversos espais per difondre octavetes i cartells de la campanya, i també la projecció del vídeo central de la campanya a les pantalles de les estacions de metro.

Discapacitat orgànica i cardiopaties

La discapacitat orgànica prové d’una pèrdua en la funcionalitat en un o diversos sistemes del cos (òrgans o fallades sistèmiques) produïda pel desenvolupament de condicions de salut cròniques.

Les cardiopaties, doncs, formen part de les discapacitats orgàniques, perquè també són invisibles: a primera vista no es poden veure o detectar. A aquesta invisibilitat se li suma el desconeixement de gran part de la població d’aquesta patologia, i això provoca que infants, joves i persones adultes que viuen amb una cardiopatia se sentin incompreses.

La missió de COCEMFE Barcelona és vetllar per la defensa i l’exercici ple dels drets i la promoció de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica i de les seves famílies en l’àmbit de la província de Barcelona.