Actualitat i experiències

eina autodiagnosi pel foment de l'equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya

Participem en el taller “Com està l’equitat de gènere a la teva entitat”

El dijous 23 de juliol, l’AACIC va participar en el taller promogut per DDIPAS (Dones Directives i Professionals de l’Acció Social) i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.

Després de presentar l’Eina d’autodiagnosi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya, Berta Giménez, responsable de comunicació de l’AACIC, va explicar l’experiència de la nostra entitat en l’acompanyament especialitzat en equitat de gènere, juntament amb Marisa Piedra, responsable de gestió de persones de la Fundació Germina.

Seguidament, vam fer un petit tast de l’eina d’autodiagnosi i les entitats participants vam formar grups de debat i intercanvi.

Algunes de les reflexions que van predominar en els grups d’intercanvi van ser les següents:

  • Que hi hagi més dones a l’entitat no vol dir que hi ha més equitat de gènere, de fet, es descobreix que hi ha molt per fer.
  • Les dades són molt importants a l’hora de plantejar-se un nou sistema: cal crear indicadors eficaços que ens ajudin a prendre decisions.
  • Hi ha entitats que pel seu tarannà els costa trobar homes que treballin com a tècnics i, en canvi, altres entitats (sobretot esportives) que els passa al revés, són les dones les que falten i costen de trobar.
  • Moltes entitats reticents al teletreball des de la pandèmia es poden plantejar un sistema laboral semi presencial.
  • Teletreballar no és només treballar a casa, sinó que es necessita un canvi de xip i cultura empresarial per poder portar-lo a terme.
  • La digitalització de la feina ha obert nous camins en la digitalització de projectes i serveis: més participació, es pot treballar més la corresponsabilitat del pare i la mare perquè des de casa es pot treballar amb els dos, a les conferències o cursos hi ha més assistència…
  • De totes maneres, hem de comptar amb la bretxa digital i no excloure a ningú.

L’Eina d’autodiagnosi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya té l’objectiu de facilitar a les entitats que puguin conèixer la situació en què es troben i definir un senzill full de ruta flexible i adaptat al ritme i a les necessitats de cada organització.

Més informació sobre l’Eina d’autodiagnosi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya

Data d'event

Inici: 23 juliol, 2020

Lloc: