Actualitat i experiències

La Junta Directiva de l’AACIC es reuneix

El dilluns 7 de maig a les 19.15 hores els membres de la Junta Directiva de l’AACIC es van reunir a la seu central de Barcelona (c. Martí i Alsina, 22 local).

L’ordre del dia de la reunió va ser el següent:

  1. Lectura de l’acte de la reunió de Junta Directiva anterior i aprovació si s’escau.
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria d’activitats i econòmica de l’exercici de 2017.
  3. Proposta d’alta d’una targeta de dèbit virtual per fer pagaments: targeta wallet.
  4. Acceptació dels nous socis i sòcies de l’AACIC durant l’any 2017.
  5. Precs i preguntes.

Data d'event

Inici: 7 maig, 2018

Lloc: