Actualitat i experiències

Ja pots llegir la memòria 2023 de l’AACIC

Fa trenta anys que oferim resposta a les necessitats dels infants i adolescents amb cardiopatia, a les seves famílies i als professionals de la xarxa amb els quals es relacionen, tot afavorint el coneixement d’aquesta patologia a la societat i realitzant i potenciant la recerca.

 • 5.138 persones beneficiàries: 51 % homes i 49 % dones.
 • 12.525 accions de suport social.
 • Els serveis i projectes d’atenció psicosocial van tenir 4.197 persones beneficiàries menors de 18 anys.
 • 503 famílies amb fills i filles amb cardiopatia s’han beneficiat dels nostres Serveis i projectes d’atenció psicosocial.
 • Servei d’assessorament, informació i formació per a professionals, 298 professionals atesos en 76 accions.
 • Cors Valents, projecte de suport als infants amb cardiopatia fora de les nostres fronteres: campaments refugiats saharauis.
 • La recerca de l’impacte de la patologia és clau per a la millora del benestar i la qualitat de vida.
 • Projecte del conte interactiu i APP gestió emocional.
 • Comunicació i sensibilització: 8 campanyes de sensibilització i captació de fons.
 • 587 voluntaris i voluntàries, la força de la constància.
 • Som AACIC: 1.107 socis i sòcies (587 dels quals són voluntaris i voluntàries*)

*segons els estatuts de l’AACIC, el voluntariat forma part dels associats.

Llegeix la memòria 2023 de l’AACIC