Actualitat i experiències

… l’espai de pares i mares de Tarragona

Us volem explicar moltes coses importants que hem compartit durant aquest temps.

Des de fa poc més d’un any ens reunim un grup de pares i mares, que en principi tenim un “denominador comú”: som pares/mares d’un/a nen/a, noi/a amb cardiopatia. Tots tenim uns motius per anar a aquest espai, encara que no per a tots els motius són els mateixos.

La necessitat de saber més dels nostres fills/es amb cardiopatia, l’interès pel seu futur, la preocupació pel dia a dia, voler compartir dubtes o alegries, entre d’altres, ens han motivat a assistir a aquest espai.

Podríem interpretar que en aquestes reunions els pares i mares reviuen i parlen de la malaltia dels seus familiars, però no ha de ser necessàriament així.

Les reunions van començar amb inseguretat i, per a molts, amb el desconeixement de què volia dir “espai per a pares i mares”, ¿que es fa en aquest espai?, ¿per a què ens servirà?, ¿val la pena anar?, eren algunes de les preguntes que ens fèiem.

De vegades hem de ser “valents” (podem prendre com a referència els nostres fills/es) i provar. Segurament la nostra idea inicial variarà de forma positiva i, si el grup no satisfà les nostres expectatives, doncs s’aparca, perquè mai ha de ser una assistència obligada. El més important d’aquest espai és saber que existeix i que sempre hi podem participar.

Com a pares i mares vam poder decidir i gestionar el temps de l’espai, dedicant-lo als temes que ens interessaven a tots plegats. Units per la voluntat comuna de facilitar el camí als nostres fills/es i a tots els que els envolten hem compartit informació i recursos i ens hem enriquit en molts aspectes.

Creiem que aquest espai és important i pensem que aquesta estona que nosaltres mateixos organitzem (en durada i freqüència) ens afecta molt positivament.

La malaltia del nostre fill/a hi és present, cadascú ho fa patent segons la seva voluntat, tenint en compte que cada un de nosaltres pot estar en una “etapa” diferent, amb unes necessitats molt determinades.

Cada grup crea la seva dinàmica, nosaltres som un grup molt obert i comunicatiu , en principi ens marquem uns temes que ens agradaria tractar, encara que el nostre ventall és molt ampli: educació, món laboral, ajudes que podem obtenir… Però sempre estem oberts a la improvisació. Al nostre espai parlem de tot allò que nosaltres volem parlar.

No ens plantegem uns objectius finals ni ens marquem unes prioritats, sinó que compartim el que ens pot resultar útil en els diferents aspectes de la nostra vida, dintre d’un ambient distès amb una particularitat: tots sabem què és una cardiopatia.

El fet que un grup de pares i mares, units per una malaltia, tinguin un espai propi on poder expressar-se i al mateix temps escoltar a altres pares/mares donant la seva opinió és molt important i creiem que tots els pares haurien de poder aprofitar-se.

El grup de Tarragona us anima a participar en aquest espai. La participació individual és important per a vosaltres, però al mateix temps ho és per a la resta de persones.