Actualitat i experiències

“Cada nen té les seves particularitats, que són conseqüència d’uns factors diversos”

Recuperem l’experiència de la Patrícia Moliner, del grup de voluntaris de l’AACIC de suport educatiu a domicili, publicada al Butlletí 15 de l’AACIC.

Durant el curs del 2007/2008, vaig estar donant classes de repàs a un nen amb cardiopatia congènita. Ens vèiem un cop per setmana, i passàvem una horeta plegats. Fèiem els deures i quan es donava l’ocasió, estudiàvem. A l’inici, les classes consistien en conèixer l’infant en profunditat, per tal d’adequar el seu procés d’aprenentatge a les seves característiques personals. Mitjançant aquestes, es volien cobrir les seves necessitats educatives.

Cada nen te les seves particularitats, que són conseqüència d’uns factors diversos, com per exemple familiars, econòmics, genètics, etc. Per tant, cadascú té les seves dificultats en l’aprenentatge, en les relacions, en l’autoconeixement, etc.

Després de descobrir les necessitats educatives del noi, informant-me mitjançant lectures i converses amb la Rosa M. de l’AACIC, em vaig adonar que el desordre i la falta d’atenció que observava, són trets força comuns en els infants que es troben en aquesta situació. Es desconcentrava amb facilitat perquè havia passat una jornada escolar molt llarga i, a més a més, per les seves característiques personals, es cansava el doble. Necessitava desconnectar i recuperar-se encara que fossin 15 minuts abans de començar els deures. L’ordre també va ser un punt imprescindible a reforçar, perquè principalment, com a conseqüència a la característica anterior, li costava molt trobar uns apunts, l’estoig, l’agenda, els llibres… Per tant, ens vam dedicar a reforçar aquests aspectes més fluixos, per mitjà de diferents tècniques.

Al acabar el curs segons la seva tutora, mare i tieta havia millorat bastant, perquè era conscient de les seves dificultats i de com superar-les.

El nen havia de seguir una sèrie de rutines, les quals acabarien integrant-se en la seva conducta. En aquest cas, i en d’altres, és important la presència d’un adult que orienti i presenti diferents eines i maneres per facilitar l’estudi, el desenvolupament de la memorització, etc.

Tot això us ho explico per fer constar la meva experiència personal i perquè es reflecteixin les conseqüències positives de donar seguiment i recolzament en l’àmbit educatiu, per tal de donar diverses i diferents mètodes per facilitar l’aprenentatge de l’infant.