Editorial

Tractament amb anticoagulants

Aquest tractament exigeix un control periòdic en unitats especialitzades

Els anticoagulants són medicaments que tenen com a objectiu prevenir que es faci un coàgul a la sang i aquest pugui provocar una embòlia o trombosi, risc que pateixen pacients amb cardiopaties valvulars, fibril·lacions auriculars i miocardiopaties dilatades, entre d’altres. Els anticoagulants més utilitzats són els anticoagulants orals i concretament, el Sintrom ®

El tractament exigeix un control periòdic en unitats especialitzades on, a més del control de l’índex de coagulació de la sang i de la dosi adequada del fàrmac, informen i assessoren davant de possibles dubtes o dificultats del tractament respecte a temes com l’alimentació, l’esport, l’actuació davant de cops i ferides…