Editorial

Tenim un pla… de comunicació

Un pla de comunicació és l’eina que recull, de manera sistematitzada, totes les accions comunicatives que s’han de dur a terme per tal d’assolir els objectius que s’hagin marcat en el pla estratègic

Qui és la Berta Giménez?
La Berta va començar a col·laborar amb nosaltres quan vàrem haver de crear la imatge de la Fundació CorAvant. De la imatge de CorAvant vàrem passar a redissenyar la imatge de l’AACIC, a canviar el full informatiu, el web, el butlletí… Cada vegada ens coneixia més, hi havia molta empatia i, en tant que especialista en comunicació integral, ens va semblar que podria ajudar-nos en aquesta nova etapa. Hem estat treballant colze a colze en la diagnosi del pla antic, l’anàlisi dels materials que ja teníem, el recull d’experiències de l’equip tècnic i el seguiment del pla estratègic. El resultat de tota aquesta feina és el nou pla de comunicació.

De la teoria a la pràctica

Un pla de comunicació és l’eina que recull, de manera sistematitzada, totes les accions comunicatives que s’han de dur a terme per tal d’assolir els objectius que s’hagin marcat en el pla estratègic. Perquè tot l’engranatge rutlli, s’ha de tenir en compte tota la gent que intervé a l’AACIC CorAvant, s’ha de saber com i quan comunicar-s’hi i escollir la manera més eficaç de fer-ho.

El nou pla de comunicació neix, d’una banda, de la feina feta en el pla antic, que ens serveix de base sòlida per poder treballar amb un mètode més adaptat a les noves realitats. I, de l’altra, dels reptes nous que ens planteja la situació actual: l’augment de la població adulta amb cardiopatia congènita i la crisi econòmica.

Atès que la població adulta amb cardiopatia congènita és cada vegada més nombrosa, aquesta situació ens obliga a:

  • Canviar la manera de veure la cardiopatia congènita i passar de patologia a experiència vital. Tots els missatges que surtin de l’AACIC-CorAvant hauran de tenir aquest concepte de fons.
  • Crear una manera nova de comunicar-nos amb l’adult: l’adult és un públic que hi té molt a dir, molt a fer i amb el qual esperem comptar. El pla nou recull una estratègia específica per a ells.
  • Canviar la manera d’actuar. Cada vegada hi haurà més gent a qui atendre i, per tant, hem de garantir la qualitat en l’atenció directa. Hi ha moltes maneres de col·laborar. Des del pla de comunicació s’ha preparat una estratègia que ens ajudarà a conèixer-vos millor per tal poder-vos informar sobre com podeu col·laborar.

Tenim un pla comunicatiu nou per als propers cinc anys; és dinàmic i flexible per adaptar-se als nous canvis, però també sistematitzat perquè resulti eficaç i rendible.