Editorial

Nova carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

La Carta de drets i deures és un contracte social entre la ciutadania i el sistema de salut. S’hi defineix què esperem les persones del sistema sanitari (drets) i també com ens hi comprometem com a individus actius (deures).

Nova carta de drets i deures de la ciutadania en relació a la salut i l'atenció sanitària
Drets i deures de la ciutadania en relació a la salut i a l'atenció sanitària