Editorial

Griselda Fillat, presidenta de la Fundació CorAvant

La importància de la recerca

Les malalties cardiovasculars, que abasten un gran ventall de patologies, constitueixen una de les principals causes de mortalitat al món desenvolupat i industrialitzat.

Diversos factors de risc, tant factors alimentaris com socials o d’estils de vida, poden desencadenar o empitjorar un pronòstic de malaltia cardíaca. Millorar i profunditzar en el coneixement d’aquests factors i identificar-los mitjançant la recerca ens poden ajudar a avaluar i validar estratègies eficaces, efectives i eficients basades en mètodes innovadors per a la prevenció i la millora de la qualitat de vida dels pacients.

Promocionar, fomentar i incentivar la investigació és clau pel progrés i la millora de la qualitat de vida i la salut de la ciutadania. Posar tots els mitjans econòmics i laborals a l’abast dels científics i investigadors és essencial si volem construir una societat justa i moderna.

A la Fundació CorAvant i a l’AACIC som conscients que és fonamental la inversió en projectes de recerca, en mans d’experts en la matèria, per tal de donar respostes específiques a necessitats causades per les repercussions de les cardiopaties en el dia a dia. Els resultats de la recerca que ambdues entitats han fet i que s’han presentat el 2021, “Impacte de les relacions familiars a partir del diagnòstic de cardiopatia congènita i la seva influència en el desenvolupament de l’infant”, ens permetran dissenyar noves estratègies d’acció per respondre a les inquietuds i necessitats dels pares i mares i ajudar-los a encarar un nou futur.

CorAvant i AACIC porten al seu ADN la promoció de la recerca i específicament pel que fa a les repercussions de les cardiopaties congènites. Gràcies a això, s’han pogut desenvolupar diferents serveis i projectes que han millorat la vida quotidiana dels que viuen amb una cardiopatia congènita i les seves famílies.

 

Griselda Fillat
Presidenta de la Fundació CorAvant

 

 

Article publicat a la Revista 27 de l’entitat (maig 2022)

Llegeix la Revista 27