Editorial

Els infants tenen dret a la companyia dels pares a l’hospital

El Parlament Europeu va aprovar una carta que recull els drets de les persones menors d’edat hospitalitzades. El text, en vigor des de de l’any 1986, inclou 23 drets. Entre altres coses, s’hi diu que els infants tenen dret a estar acompanyants pels pares a l’hospital sense que els comporti costos addicionals. La Carta parla d’un acompanyament actiu, però que no obstaculitzi el treball de l’equip sanitari

La Carta de Drets dels Infants Hospitalitzats diu que es prioritzarà l’atenció sanitària de proximitat als infants. Sempre que es pugui s’atendrà l’infant al domicili o en un ambulatori proper i en cas d’haver d’ingressar l’estada a l’hospital serà tan breu com sigui possible. El text també assenyala el dret a una atenció individualitzada i a ser atesos sempre per la mateixa persona. que ha de conèixer les necessitats físiques i emocionals de l’infant. També afirma que el pare, la mare o les persones cuidadores podran rebre ajuda psicològica i/o social de personal qualificat. Altres punts mencionen el dret a ser tractat amb comprensió, respectar la seva intimitat i evitar molèsties inútils.

Les persones cuidadores tenen dret “a rebre tota la informació sobre la malaltia i el benestar del fill o filla”. La informació facilitada s’ha de “comprendre amb facilitat”. A més, les persones cuidadores han “Només el pare i la mare o els tutors legals poden autoritzar l’ús i la retirada d’aquests tractaments, amb el coneixement dels riscos i els avantatges que comporti”. La persona menor té dret “a rebre les atencions que necessita si el pare, la mare o persones autoritzades les hi neguen per raons religioses, de diferència cultural, prejudicis, o no estan en condicions de fer els passos que cal per afrontar la urgència”.

Per acabar, hi ha diversos punts sobre les condicions d’hospitalització. Els infants han d’estar amb altres infants. Tenen dret a continuar estudiant i a disposar del material didàctic necessari que aporti l’escola en cas d’una hospitalització de llarga durada. També s’hi diu que els infants hospitalitzats han de tenir al seu abast joguines, llibres i audiovisuals adients a la seva edat.