Editorial

Demanar una segona opinió mèdica

En determinades circumstàncies mèdiques, podem demanar una segona opinió mèdica a un altre metge o metgessa amb la finalitat de contrastar una diagnosi o un tractament

La segona opinió es demana en un altre centre mèdic de referència de la mateixa especialitat. Només es pot escollir un centre dels que apareixen en la lista de l’especialitat que ens ofereix el centre mèdic. Això, si ens volem acollir als beneficis de la sanitat pública.

En quins casos es pot demanar una segona opinió mèdica?

Hi ha quatre circumstàncies en que la llei atorga el dret a una segona opinió dintre del sistema públic de sanitat.

  1. Malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central, sense tractament curatiu.
  2. Malaltia neoplàsica maligna, llevat dels càncers de pell que no sigui el melanoma.
  3. Intervenció quirúrgica prescrita dels tipus següents: cirurgia ortopèdica, amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular o cirurgia oftàlmica; així com necessitat prescrita d’un trasplantament. (Aquest és el punt referent a les persones a qui es diagnostica una cardiopatia congènita).
  4. Malaltia rara incloent-hi les d’origen genètic. Amb aquesta finalitat, s’entén per malaltia rara aquella que comporti perill de mort o cronicitat que tenen una prevalença inferior al cinc casos per cada deu mil habitants.

Quin procediment hem de seguir?

  1. Ens hem d’adreçar a la Unitat d’Atenció al Client. Aquesta unitat, pot anomenar-se també Atenció al Pacient o Atenció a l’Usuari, del centre on ens han diagnosticat la malaltia. Els demanarem i emplenarem un formulari de sol·licitud de segona opinió mèdica que anirà destinat al centre mèdic que nosaltres decidim de la llista que ens hauran ofert. Per a les cardiopaties congènites, a Catalunya hi ha dos centres de referència: per a infants, l’Hospital Universitari Vall d’ Hebron i l’Hospital Sant Joan de Déu, i dos per als adults, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital Clínic, tots a Barcelona.
  2. Un cop emplenada la sol·licitud, el centre mèdic l’enviarà al centre on volem que ens donin la segona opinió mèdica. Aquest nou centre, enviarà un informe facultatiu a la unitat d’atenció al client del centre des d’on hem fet la sol·licitud per tal que se n’informi el nostre metge. Si volem, també el podem rebre per correu postal a casa nostra. El temps estimat de rebre aquest segon informe dependrà de cada especialitat i centre, ens ho indicaran quan fem la sol·licitud.

L’informe de la segona opinió

L’avaluació mèdica per fer l’informe de segona opinió, generalment es durà a terme sense programar visita presencial ni exploracions complementàries. Si el criteri de l’especialista determina que són necessàries més proves diagnòstiques, ens les faran amb caràcter preferent.

Aquest nou informe pot:

  • Confirmar la diagnosi i/o tractament indicats inicialment
  • Oferir noves alternatives terapèutiques
  • Emetre una diagnosi diferent de la inicial, amb indicació de tractament.

Si la segona opinió confirma la diagnosi o el tractament que el pacient ja tenia, l’atenció sanitària es farà al centre que l’atenia. No es podrà canviar de centre. Si la segona opinió mèdica és diferent de la primera, es pot demanar rebre l’atenció o el tractament al centre que ja atenia el pacient o al centre que ha fet la nova diagnosi, llevat que al centre inicial no es pugui, per qualsevol causa, oferir l’alternativa terapèutica que proposa la segona opinió.

 

Àngels Estévez,
Psicòloga de l’AACIC CorAvant Tarragona