Editorial

child life

Child Life

Nuria Serrallonga, responsable del Programa Child Life a l’Hospital Sant Joan de Déu.

CHILD LIFE: uns professionals formats per a l’atenció a les emocions dels nens i nenes amb algun problema de salut.

Els infants, especialment quan estan malalts, són vulnerables: per la seva edat i manera d’interpretar el món, per les circumstàncies físiques, pels ambients poc familiars que visiten i, de vegades, també per altres barreres com la lingüística, la social o els prejudicis. I per aquesta raó, en els hospitals pediàtrics hi ha uns professionals formats específicament per atendre’ls.

Child Life és una disciplina que neix als Estats Units i que dona resposta a l’atenció pediàtrica des de la vessant emocional i vivencial. Els especialistes Child Life són professionals amb expertesa per ajudar els nens i nenes i les seves famílies durant les experiències difícils relacionades amb la salut, com pot ser l’hospitalització. Què em faran?, per què?, com?, què sentiré?… són algunes de les preguntes que cal respondre a l’infant, i fer-ho no només tenint en compte la capacitat de comprensió, sinó també considerant les emocions que li genera com són, molt sovint i principalment, la por i l’ansietat.

El nom de “Child Life” es va començar a utilitzar als Estats Units a la dècada dels 60 i fa referència al fet que el nen malalt, hospitalitzat o no, ha de mantenir la seva vida de nen, la seva “vida infantil” o “child life”. Mantenint la seva manera de ser nen o nena l’ajudarem a integrar el que li passa mentre està malalt i hospitalitzat.

L’especialista Child Life introdueix tècniques d’afrontament i ajuda a anticipar per fer més fàcil el moment d’entrada al quiròfan o al sotmetre’s a un procediment medicosanitari. Ajuda a comprendre i evitar els malentesos o pensaments que es converteixen en conviccions errònies (per exemple, els nens de vegades pensen que els procediments que els fan a l’hospital són deguts a un mal comportament).

Cal treballar amb els infants utilitzant el seu llenguatge i elements coneguts per ells. Amb els d’edats entre 3-4 i 8-9 anys es fan servir ninots i nines, amb els quals és possible muntar un joc simbòlic que el nen o la nena va construint, utilitzant la seva imaginació. Així, se li explica el motiu de l’hospitalització, de la cirurgia, o dels procediments. Se li pot donar la informació sensorial que necessita (què veurà, què sentirà, què escoltarà), i se li poden ensenyar tots els instruments que es faran servir. En el desenvolupament d’aquest espai de joc (o espai de treball amb dibuix, amb plastilina, amb vídeos, amb llibres, amb conjunts de peces, amb aplicacions digitals o de mòbils…) s’encoratja els pacients a fer preguntes i a expressar allò que potser els produeix ansietat o temor.

Els Programes Child Life s’han convertit en estàndard a tots els centres pediàtrics nord-americans, per fer front a les situacions que produeixen patiment i ansietat a causa de la malaltia i dels procediments sanitaris. A l’estat espanyol només existeix un hospital amb un programa Child Life, es tracta de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Tres professionals amb formació específica i titulació en aquesta matèria atenen els pacients del centre, especialment els que s’han de sotmetre a cirurgies importants o tècniques invasives. Les famílies ho agraeixen i manifesten que senten que es presta atenció a les emocions que acompanyen la seva estada (ingrés) al centre hospitalari.