Conveni col·laboració Hospital Universitari Vall d’Hebron