I Jornada de cardiopaties congènites a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

I Jornada de cardiopaties congènites a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus